Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet