Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

foto
Hans Petter Thue hadde stått på lenge, men torsdag vart bilen hans til slutt fjerna frå Haramsfjellvegen. Foto: Staale Wattø