Ålesund kommunale eiendom KF vil at Aalesund International School AS skal få kjøpe Nørvasund skole, avdeling Gåseid. Det framgår av innkallingen til styremøte i selskapet.

Salgssummen er 12.330.000 kroner, som er en middelverdi at to bygningstakster. Partene er enig om en avtale.

Det er skolebygningene på tomta som nå blir kjøpt.

Kommunen har sikrer seg rett til, men ikke plikt til, å kjøpe tilbake bygningene, dersom kjøperen en gang i framtida vil kvitte seg med bygningene.

Det er på ingen måte målet for Aalesund International School, fastslår daglig leder Stian Nerland.

Helt siden skolen inngikk leieavtale med kommunen i 2013 har det vært et mål å kjøpe disse bygningene.

– Skolen var i en oppstartsfase og dermed ikke i økonomisk posisjon til å kunne finansiere et kjøp, heter det i sakspapirene. Skolen har sikret seg en mulighet til å betale i to trinn, hele kjøpesummen skal være betalt innen 1. juni 2019.

Elevtallet vokser

Dersom avtalen blir godkjent i bystyret, noe Nerland både håper og tror vil skje, starter arbeidet med oppgradering av bygningene.

– Dette blir et viktig løft for oss i arbeidet for stadig å bli en bedre skole. Det er 100 elever på skolen i dag, og vi er vekst. Da må vi oppgradere bygninger slik at vi blir i stand til å utvikle oss. Bygget er godkjent for skoledrift, men i første omgang handler det om generelle oppgraderinger knyttet til det elektriske anlegget og det å gjøre skolen mer energieffektiv. For eksempel, sier Nerland.

Byggeplaner

I neste omgang kan det bli aktuelt å bygge på skolen.

– Det kommer litt an på elevtallsutviklingen. Samtidig har vi sagt, i vår opprinnelige visjon, at målet har vært å etablere en barnehage her. Men det er litt opp og fram, da må vi gjøre noen større endringer her på tomta, forklarer Nerland.