Alle har rett til videregående opplæring. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag.

Dette er de viktigste datoene

For søknadsfrist til videregående skole:

Ordinært inntak og læreplass: 1. mars.

Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1. februar.

Søknad til lærekandidat­ordningen: 1. februar.

Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og

15. september for høsteksamen.

Søknad på høyere utdanning:

1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning åpner og studieoversikten blir lagt ut.

1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning, blant annet de fleste masterstudiene ved NTNU i Ålesund.

Denne søknadsfristen gjelder også for: Søkere til Politihøgskolen, søkere til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, søkere til Norges arktiske universitet, søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden, søkere som søker med realkompetanse, søkere som søker om tidlig opptak, søkere som søker om særskilt vurdering.

20. mars: Dokumentasjonsfrist for 1. mars-søkere. Frist for å laste opp dokumentasjon, som for eksempel vitnemål fra videregående opplæring.

15. april: Ordinær søknadsfrist for studier som søkes gjennom Samordna opptak.

10. mai: Dokumentasjonsfrist for 15. april-søkere.

Omprioritering og restetorg

1. juli: Frist for å ettersende dokumenter om utdanning og praksis du fullfører samme vår som du søker utdanning. Les mer om fristen hos Samordna opptak.

1. juli: Siste frist for å omprioritere studie­ønskene dine. Les mer om fristen hos Samordna opptak.

20. juli: Svar på hovedopptaket til høyere utdanning. Husk at du må svare på hovedopptaket for å takke ja til studieplass. Les mer om hovedopptaket hos Samordna opptak.

20. juli: Restetorget åpner på Samordna opptak og du kan søke ledige studieplasser. Listen over ledige studieplasser legges ut dagen før. Les mer om reste­torget hos Samordna opptak.

Svarfrist

26. juli: Siste frist for å svare på hovedopptaket. Les mer om svarfristen hos Samordna opptak

FOR FORELDRE OG FORESATTE

Mange unge står overfor et vanskelig valg når de må bestemme seg for utdanning og yrke. ­Foreldre og foresatte er viktige samtalepartnere og støttespillere i disse valgene.

Fem tips til hvordan du kan hjelpe barnet ditt med utdannings- og yrkesvalget:

Sett deg inn i utdanningssystemet.

Kjenn til hvilke valg ditt barn skal gjøre og de ulike alternativene.

Still spørsmål i stedet for å gi råd og svar.

Benytt deg av veiledningstilbudene og oppsøk informasjon sammen.

Sett av tid og start tidlig med utforsking og vurdering.

Kilde: utdanning.no