Nordfjordbygda Utvik slikkar sine sår etter flaumen

foto
RASERT: Festlokalet til familien Bruland nede ved fjorden vart fullstendig rasert av flaumen i Brulandselva, fortel Wenche Roald Bruland, opphavleg frå Vigra. FOTO: TERJE ENGÅS Foto: Terje Engås