Svenske SJ skal drifte togtrafikken på sju strekninger

foto