I et brev til leder for Spjelkavik aktivitetsskole (AKS), rektor Harald Eidsaa ved Spjelkavik barneskole og Ålesund kommune, skriver en far med barn i aktivitetsskolen at både han og barnet har fått beskjed om at det ikke tillates at det blir gjort lekser der, selv om dette er ønskelig fra deres side.

I tillegg til å be om svar på om dette stemmer, vil faren vite hva som er begrunnelsen for det, hvilken lovhjemmel som tillater at man kan nekte barna å gjøre lekser slik, og han ber også om ei vurdering av om dette er i tråd med ulike bestemmelser i opplæringslova eller ikke.

– Normalt er dette noe leder for AKS ville ha svart på, men i og med at både jeg og hun er relativt nyansatte blir det jeg som svarer, sier rektor Harald Eidsaa.

– Og svaret mitt er at dette er ei sak vi sjølsagt skal se på. Det stemmer at dette med lekser ikke er blant tilbuda elevene kan velge blant på AKS. Samtidig skulle det ikke være noe i vegen for at barna, når de for eksempel kan sitte og tegne, også skal kunne gjøre lekser der, slik at dette må bero på en misforståelse, sier han.

– Når det er sagt har barna - uavhengig av om de er på AKS eller ikke, tilbud om leksehjelp to dager i uka, og jeg for min del har ikke fått denne typen henvendelse, der foreldre gir uttrykk for at dette ikke er nok, tidligere.

– Spør du meg personlig synes jeg kanskje også at barn som er så vidt små som de som går på AKS er, bør få gjøre noe anna enn skole noen ettermiddager, når de altså har tilbud om leksehjelp to av fem dager. Men som sagt, vi skal se på saka, gjentar Eidsaa.