Bussjåføren valgte å anke dommen til lagmannsretten på stedet.

– Han tar det svært tungt. Klienten min valgte å anke dommen. Jeg tar til etterretning tingrettens kjennelse og klienten min sin anke, sier forsvarer Sjur Engelsen Lange.

Retten mener det er sannsynlig at 49-åringen holdt for høy fart. Fører plikter å tilpasse farten forholdene, det har han ikke tilstrekkelig gjort, selv om han hadde god oversikt.

Høy fart

Dommer Knut Andersen Oskarson la vekt på vitneforklaringene i sin kjennelse. Utfra de foreliggende opplysningene mener retten at aktor har dekning for påstand om grov uaktsomhet. Retten anser det som overhengende fare for at tiltalte forlater landet for å unngå sak.

– Vi fikk mehold i vår begjæring, og det er vi fornøyd med utfra at siktede kunne ha forlatt landet. Nå har vi muligheten til å fortsette etterforskningen, sier politiinspektør Ove Brudevoll, som håper å komme så langt som mulig på de fire ukene.

Retten, og Brudevoll, mener det ikke er fare for at han blir sittende for lenge varetektsfengslet.

Ville ikke ha varetektsfengsling

Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling for bussjåføren som er siktet for uaktsomt drap etter bussulykken i Valldal.

Politiinsepktør Ove Brudevoll hevdet at det er en fare for at den ukrainske bussjåføren vil forlate Norge om han ikke ble varetektsfengslet. Han tror det vil være vanskelig å fortsette etterforskningen om ukraineren får oppholde seg hjemlandet. Brudevoll tror også den siktede vil få muligheten til å fortsette livet sitt med å kjøre buss i Ukraina, noe som ikke er ønskelig fra politiet i henhold til siktelsen.

Forsvarer Sjur Engelsen Lange påsto derimot at det var ingen fare for at 49-åringen ikke ville stille opp i en eventuell straffesak, blant annet siden klienten risikerer å ikke få forsikringspenger for skadene på bussen, om skyldspørsmålet ikke blir avgjort.

I tillegg mente Engelsen at det er fare for at sjåførene ville sitte for lenge i fengsel i forhold til en eventuell dom, om han måtte sitte fire uker i varetektsfengsel. Brudevoll hevdet at det ikke var fare for at ukraineren ville sitte lengre fengslet enn en eventuell dom.

Bussjåføren sa seg også villig til å levere inn reisedokumentene sine og ha meldeplikt til politiet om han slapp varetektsfengsling.

Ulykken skjedde på lørdag ved Grønning like ved Gudbrandsjuvet. Politiet fikk først en melding og en buss som hadde havnet utenfor vegen, men det viste seg å være alvorlig.

En person omkom i ulykken og 16 ble sendt til sjukehus. Alle ombord i bussen var fra Ukrainia.