Vil fjerne kommunalt anleggs-ansatte for å spare penger

foto