Ventar framleis på pengane sine

foto
Frank Hauge (t.v.) og Alf Johan Antonsen er høvesvis nestleiar og leiar i FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk) ved Green Yard Kleven. Dei håper dei tilsette som framleis har attståande lønskrav snart får utbetalt det dei skal ha – og etterlyser fortgang i prosessen. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll / Vikebladet Vestposten