Sunnmøring skal utvikle kjernekraft for sivile skip