– 90-åringar er livredde for dei trur dei ikkje vil få hjelp. Det er ikkje tilfellet