Av: Lene Flataker

Kontroll: Fekk åtvaring for brot på regelverket