Både ambulansebåt, nødetatene og kystvaktskipet Tor kom raskt til unnsetning, og situasjonen er avklart.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge er personell som har vært i kontakt med røyk om bord i ubåten, fraktet i land.

– Båten går for egen maskin, men blir eskortert inn til Ulsnes, sier redningsleder Torgeir Espedal til Stavanger Aftenblad.

– Tre personer blir tatt med i ambulansebåten. De blir fraktet til legevakten for en sjekk, men det skal ikke være snakk om noen alvorlige skader, sier Espedal.

Sjøforsvaret opplyser i en pressemelding at det var ubåten KNM Utstein som under patrulje oppdaget røykutvikling om bord.

– Prosedyrer ble fulgt og nødetater ble varslet. Mannskap som har vært i kontakt med røyk, er fraktet til land og blir fulgt opp av helsepersonell. Ubåten har fremdrift og vil seile til kai for egen maskin eskortert av KV Tor, opplyser kommandørkaptein og kommunikasjonssjef Thomas Gjesdal.