– Det klareste signalet på grønt lys vi kunne få

foto