Veibustkrysset er ett av seks mindre vegprosjekt i hele landet som blir navngitt i Nasjonal transportplan (NTP).

Representanter fra regjeringspartiene var mandag på plass ved krysset for å informere om prioriteringene.

Geir Inge Lien (Sp) sier det har vært tøffe prioriteringer, som gir trygghet for at det som står i NTP blir gjennomført.

Lederen for transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik, la vekt på trafikksikkerhet og på næringslivets behov, i tillegg til at prosjektet er klart.

Kostnaden er beregna til 160–170 millioner kroner, sier Gjelsvik.

Gjelsvik er oppmerksom på behovet for oppgradering på E39 på heile strekninga fra Solavågen til Breivika. Men nå skjer det i alle fall noe med Veibustkrysset, sa Gjelsvik og brukte uttrykket overmodent.

Det har vært flere ulykker i Veibustkrysset i Sula. Foto: STAALE WATTØ

Sunnmørsposten har snakka med flere som sier at Veibustkrysset har vært regna som et farlig vegkryss i 30 år, særlig på vinterføre.

Lars Gunnar Nesseth fra næringslivet på Sula har i 13 år jobba med å få gjort noe med det. Sula kommune og næringslivet har delt på utgiftene med å finne de tekniske løsningene og gjennomføre regulerinsplanen.

Men selv om Veibustkrysset nå blir navngitt i den nye nasjonale transportplanen (NTP), gjenstår det jo at penger blir bevilga på statsbudsjettet. Nesseth er skeptisk, og litt redd for at det bare blir ord og ikke handling.

Lien understreker da igjen at dette er en realistisk NTP som er forutsigbar. Før han tar Nesseth i handa og sier at han har sverga på at dette skal realiseres.

At Veibustkrysset skal bygges i første seksårsperiode, betyr at det skal skje i perioden 2025–2031.

Videoen under viser noen av utfordringene for trafikken i krysset.