Det er Ap som har størst framgang, melder TV 2. Aps regjeringspartner Sp får 6,6 prosent, noe som er 0,3 prosentpoengs tilbakegang.

På målingen går SV mest tilbake og lander på 8,7 prosent, ned 2 prosentpoeng.

Høyre er fortsatt landets største parti og får 27,6 prosent, noe som er en framgang på 0,3 prosentpoeng.

For de andre partiene ser målingen slik ut (endring i parentes): Rødt 5,8 (+1), MDG 3,1 (+0,2), Venstre 6,1 (-1), KrF 4 (+0,5), Frp 11,6 (+0,2), INP 2,7 (-1,8) og andre 1,8 (+0,2).

I målingen er 997 personer er intervjuet i perioden 29. januar til 3. februar. Feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.