Fortsatt i forhandling – må trolig løfte fram ukjente politikere for å oppfylle lovkrav

foto