En kartlegging som VG og E24 har gjort, viser at Finnes eide aksjer for 100.000 kroner eller mer i minst 45 ulike selskaper, inkludert store selskaper hvor staten eier over halvparten.

Listen omfatter selskaper som blant annet Norsk Hydro, Nel, Kahoot, Yara, DNB, Equinor, Kongsberg Gruppen og Norwegian.

– Beløpene til Finnes er viktige og kan være avgjørende informasjon i den samlede vurderingen av Erna Solbergs habilitet i den enkelte sak, sier habilitetsekspert og jussprofessor Eivind Smith til VG.

Erna Solberg har erkjent at hun burde meldt seg inhabil i en sak om eierskapsregulering på grunn av at ektemannen handlet aksjer i Hydro. Solberg sier til VG at størrelsen på eierposten og hvor stor påvirkning beslutningen har for selskapet, er blant de momenter det skal legges vekt på når man vurderer sin habilitet.

– Det finnes ingen spesifisert grense mellom habilitet og inhabilitet, sier Solberg.

Finnes har opplyst via sin advokat at han ikke ønsker å gi en fullstendig aksjeliste med priser til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som tirsdag ba Solberg om en skriftlig redegjørelse i aksjehandel-saken.