– Vi er naturlegvis bekymra for å miste viktig kompetanse