Ein farleg mann

foto
Dette biletet har 30-åringen lagt ut på sosiale medium. Han har vore rusmisbrukar og alvorleg psykisk sjuk. Han har budd i ein kommunal omsorgsbustad, men kommunen meiner dei ikkje har vore i stand til å gi eit godt nok behandlingstilbod.