Legger fram trasé-forslag Vik-Digernes

foto
Vik–Digernes vil få en lengde på 25-31 km avhengig av trasévalg. Enten skal vegen gå i tunnel fra Solnørdalen under Svartløkvatnet, eller så blir det tunnel forbi Sjøholt og ny tunnel fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Uansett blir det minst sju kilometer med tunnel på strekningen. Kart: Statens vegvesen