– Ikke mulig å endre slik at alle kan bestille og levere ut Nalokson

foto
Illustrasjonsfoto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø (illustrasjon/arkiv)