Det skal merkes at Ålesund har fått egen framtidslab

foto
Nå er de prosjektansvarlige for både Nye Ålesund og framtidslaben. Fra nyttår er Astrid Eidsvik rådmann, og Bente Glomset Vikhagen assisterende rådmann, i storkommunen. De skal også bidra til at FNs bærekraftsmål blir mer enn ord på pappklosser. Foto: Nils Harald Ånstad