Fleire bygder vart isolert på grunn av ras

foto
Vegen til Homlung i Geiranger er stengd av ras. Foto: SMP-TIPSAR