Tek krisa til statsråden

foto
TEk det til statsråden: Sylvi Listhaug og Frank Sve (Frp) var på Ålesund sjukehus og vart oppdaterte på den økonomiske krisa i helseføretaket. Dei meiner Helse Møre og Romsdal vert forfordelte og vil ta opp fordelinga av helsekroner med helseminister Bent Høie (H). Foto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø