Det sier Henrik Vestergaard i Cowi. Den danske ingeniøren leder arbeidet med å utrede framtidas kollektivkonsepter for Ålesund. For skal byen nå målet om 15 prosent, slik bystyret har vedtatt, må noe gjøres. Kanskje noe radikalt noe – som en bybane eller superbuss?

Det var i alle fall to av alternativene som Vestergaard presenterte for politikerne i formannskapet i går, før politikerne sjøl fikk delta i workshops for å komme med innspill.

– Mange spør om en by som Ålesund er stor nok for en bybane eller superbuss. Men den smale geografien gjør det nyttig å tenke slik her, sier han.

«Bybane på gummihjul»

– Superbuss, hva er det?

– Superbuss er et forsøk på 100 prosent rene bussfelt. Det er litt hva man selv tenker det som. I Trondheim og Stavanger tenker man at man gir bussen best mulig utgangspunkt for å komme fram, sier ingeniøren.

– Det er på en måte en bybane på gummihjul, sier han.

Skal dette bygges ut på sentrum-Moa, vil det innebære radikale grep der både bilveg og hus står i vegen for en slik trasé.

– Det vil føre til store arealkonflikter, sier Vestergaard.

Bybane – dyrest og best?

Bybanen ser Cowi for seg å bygge i tunnel. Nettopp for å unngå arealkonflikter.

– En bybane vil gjøre at man kommer hurtig fram, sier han.

Den største ulempen med bybane er trolig det som Cowi ennå ikke har utreda: Prisen.

– Dette blir neste trinn for utredningen: Hva vil det koste å bygge og drive? sier han.

Siste alternativ er å reindyrke og forbedre dagens system, blant anna ved å gi buss prioritering i kryss. Her foreslås det å gi busser prioritet på Borgundvegen. Dette er billigst, men vil ikke gi den samme effekten, sier Vestergaard.

I går deltok politikerne i en workshop der de kom med innspill som tas med videre.

– Både bybane og å bygge videre på dagens bussnett kom godt ut, sier varaordfører Tore Johan Øvstebø.

– Det er altfor tidlig å si hva som passer best til Bypakken og hva som er realistisk. Skal en realisere bybane eller superbuss er en avhengig av å komme inn på belønningsordningen til staten, sier Øvstebø.

Endelig rapport skal legges fram i mai, og brukes videre i utviklinga av et kollektivkonsept. Som vil legge føringer for tiltak i trinn 2 av bypakken.