Bybane eller superbuss?

foto
Cowi skal utrede fremtidige kollektivkonsepter for Ålesund. Prosjektleder Henrik Vestergaard mener geografien i Ålesund gjør det nyttig å vurdere bybane eller «superbuss», fordi man kan bygge i én linje fra sentrum til Moa.