Avviser at finansieringsmodellen er problemet

foto