Elvestuen sier til NRK at han ikke er enig i at regjeringens utlysning av 103 nye leteområder dagen etter at den nye regjeringsplattformen ble lagt fram på Jeløya, bryter med Venstres mål om verne sårbare områder fra oljevirksomhet.

– Politikken er enkel: Vi skal holde oss unna de sårbare områdene, vi skal redusere utslippene under produksjon og det må selvfølgelig være en lønnsomhet, sier Elvestuen.

Klima- og miljøministeren er klar på at det også i årene framover vil holdes nye konsesjonsrunder. Det er alle de tre partiene i regjeringen enige om.

Mandag, dagen etter at de blågrønne ble enige om å danne regjering, sendte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) den nye konsesjonsrunden, TFO 2018, ut på høring. TFO står for Tildeling i forhåndsdefinerte områder og er en del av de årlige lisensrundene om blokker i allerede åpnede og såkalt modne områder. Men som i fjor skal TFO-området utvides, i år med 103 nye blokker, 47 i Norskehavet og 56 i Barentshavet.

I tillegg pågår det som kalles 24. konsesjonsrunde, der helt nye leteområder blir åpnet opp.

10 kilometer fra land på Mørekysten

NRK skriver at regjeringa tirsdag har tildelt 75 utvinningstillatelser, deriblant blokker utenfor Mørekysten som ligger 10 km unna land.

– Dette er det største antallet utvinningstillatelser noensinne på norsk sokkel, skriver NRK.

– I regjeringserklæringen sa en for eksempel at man skal ligge unna Møreblokkene, så tildeler man denne uka områder som ligger i kystsonen ved Møreblokkene 10 kilometer fra land. Dette er virkelig verdifulle områder som Miljødirektoratet sterkt har frarådet virksomhet i, kommenterer faglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

Olje- og energiminister Terje Søviknes er ikke enig i at dette bryter med regjeringserklæringa.

– Jeg mener dette absolutt er i tråd med regjeringserklæringa. Der er det tydeliggjort at vi fortsatt skal ha konsesjonsrunder på norsk sokkel både i modne og umodne områder og tilby næringa nytt, attraktivt areal, sier han til NRK.

Sterke reaksjoner

Utlysningen vakte sterke reaksjoner i miljøbevegelsen og hos opposisjonspartiet SV. Elvestuen sier utlysningen ikke er i strid med den ferske regjeringserklæringen.

– Regjeringserklæringen sikrer Lofoten, Vesterålen og Senja, som har vært en kamp. Den sikrer Jan Mayen, den sikrer at vi ikke skal innenfor iskanten, den sikrer Mørefeltene og den sikrer de sårbare du ikke skal inn i, sier Elvestuen.

Dette står i regjeringserklæringen

Regjeringen vil «ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.»