15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand