– Dødsulukka kunne vore unngått

foto
Støtteadvokat Jørund Knardal krev oppreisingserstatning for enka etter avdøde. Han meiner tiltalte hadde rikeleg med sjansar til å unngå ulukka. Aktor, politiadvokat Lena Katrin Romestrand, meiner også driftsansvarleg kan lastast og vil straffe han med bot og fengsel på vilkår. Foto: Anne-Mari Tomasgard