Etter finteljinga er det klart at Stryn kommuenstyre får denne samansetjinga de komande fire åra:

Høgre:
Sven Flo
Sonja Merethe Øvre-Flo
Aud Kristin Løvlid
Richard Grov
Odd Kåre Hjelmeland
Frode Briksdal
Inge Arne Bøe
Kåre Tonning
Inge Fænn
Grete Lovise Håheim
Senterpartiet:
Per Atle Kjøllesdal
Astrid Drageset Raftevold
Rune Egil Myklebust
Johan Berge
Asbjørn Fure
Leiv Arne Skarstein Egset
Ole-Johnny Nesdal
Arbeiderpartiet:
Pål Vonheim
Randi Bjørset
Jan Træen
Kristeleg Folkeparti:
Klemet Bø
Kari Synnøve Muri
Venstre:
Torstein Tvinnereim
Rune Holen
Framstegspartiet:
Anders Magne Vik