- Det blir noen endringer i rekkefølgen på de enkelte partiene, men ikke de store endringer, sier bysekretær Irene Kalstad Aase til smp.no.

Fintelling og kontroll av stemmesedler er snart avsluttet. Alle sedler er scannet inn i datamaskiner, og det ser ryddig ut ved grupperommene ved bystyresalen etter nattas hektiske valgtelling.

Les også: Forhandler om makt i dag

Endre rekkefølger

- Det er gjort store endringer på mange stemmesedler. Særlig ser det ut som om en Facebook-aksjon på Hessa har fått mange til å endre rekkefølgen på sedlene, sier bysekretær Irene Kalstad Aase til smp.no i formiddag. Hvordan det har slått ut, er foreløpig uklart.

Les også: Forhandlet i natt - fortsetter i dag

- Når kan den offisielle mandatfordelingen være klar?

Valgstyre i ettermiddag

- Sammensetningen av bystyret vil være klart i ettermiddag. Vi har kalt inn valgstyret kl. 15.00, sier Kalstad Aase, som debuterer i denne valg-jobben i høst. Hun overtok stillingen som bysekretær etter Tore Hals tidligere i år.

Smp.no kommer tilbake med mer