foto
Her er fjellsida i Fjørå som skal sikrast. Foto: Kåre Berge / Statens vegvesen
foto
Mykje regn løyste ut eit 60 meter breitt jordras over fylkesvegen mellom Valldal og Fjørå i 2012. Staden der Vegvesenet no skal sikre eit fjellparti er i same området. Foto: Sander Almstad