Trappar ned og startar opp i kyrkjeteneste

Den eine har vore i kyrkja eit langt liv. Den andre var konfirmant i vår, og starta nettopp i teneste for nærkyrkja si.

Eg er glad i bygda og folket her. I kyrkja møtest ein både i glede og i sorg

Olav Myklebust
Reportasje

Då Olav Myklebust vart pensjonist frå jobben som butikksjef for Brattvåg Elektro, starta han i ny jobb med det same.