Julekort kan være farlige, om lua er rød

Julekort med røde nisseluer ble forbudt, og tegnerne arrestert. Det skjedde under 2. verdenskrig i Norge.

PROVOSERTE: Dette kortet fikk den tyske okkupasjonsmakta, bokstavelig talt, til å se rødt. Tegneren Frank Wathne ble arrestert, og restopplaget konfiskert hos utgiveren Åsmund S. Lærdals forlag i Stavanger. Norske flagg, røde nisseluer og teksta «God Norsk Jul» ble oppfattet som farlig av tyskerne. 

Reportasje

Det var flere julekorttegnere som fikk problem på grunn av julekortene de hadde tegnet, forteller Nutta Haraldsen.