75 år sidan landgangen i Normandie

D-dagen og dei grufulle nettene

Morgonen den 6. juni 1944 startar dei allierte krigsmaktene ei gigantisk landsetting av invasjonstroppar på den nordfranske kanalkysten. Byrjinga på slutten av krigen i Europa er i gang.

Deltok i Normandie: Jostein A. Husøy frå Harøy i Sandøy kommune tenestegjorde i Den norske marine under andre verdskrig og var med på D-dagen i 1944.   Foto: Privat

– Han var ein sterk og skikkeleg mann, som gav mykje for landet sitt,

Jenny Husøy (96)
Reportasje

Ein armada på over 1.200 krigsskip og 7.000 handelsskip og transportfartøy av alle slag tek del i den største amfibiske operasjonen nokon sinne.