Luftforsvaret bygger seg opp i Trøndelag:

Forsvaret tilbake for fullt på Værnes

I takt med endring i verdenssituasjonen, er militærleiren på Værnes igjen blitt en viktig brikke i et stort spill.

Tilbake for fullt: Stabssjef Gard Ommedal i Heimevernet (t.v.) og major Dag Inge Korstad i Luftforsvaret ved Værnes garnison. Der bygges Forsvaret opp med nye avdelinger.   Foto: Forsvaret

– For bare noen år siden var basen nærmest nedleggingstruet og ble så vidt holdt liv i

Gard Ommedal, stabssjef HV-12
Reportasje

– Det er en spennende utvikling.