Bredo Morstøl fra Isfjorden døde i 1989 - ligger nedfrosset i USA

Bestefar fryst ned i 30 år

I landsbyen Nederland, Colorado, arrangeres det hver vinter en festival til ære for en dypfryst isfjording – som ligger i et uthus oppi lia.

Frosset ned: Kris Bouer viser fram isboksen der avdøde Bredo Morstøl ligger. Han kan bli flyttet til et større nedfrysingsanlegg på sikt.  Foto: Eirik Heen

Reportasje