Knallhard kamp om kundane i sportsbutikkane

Siste åra er det blitt stadig færre sportsbutikkar. På ti år forsvann kvar tiande sportsbutikk her i landet, og utviklinga ser ut til å halde fram.

Klede: Rongve hadde ei tid tre sportsbutikkar i Ålesund. No har Steinar og Bent Rongve omstilt drifta til ein nisjebutikk innan sport og fritid, der dei har mykje klede i varesortimentet.  Foto: Nils Harald Ånstad

Reportasje

B. Rongve er ein av dei mest tradisjonsrike butikkane i Ålesund. Familien starta som skipshandel i 1862, og no er det fjerde generasjon som står for drifta. Historia deira er ei historie om omstilling i skiftande tider.