Fakta om virus

Reportasje

* Virus er en type mikroorganisme eller mikrobe – det vil si et encellet vesen som er så lite at det kun kan sees i mikroskop.

* Virus kan ikke sees i vanlig lysmikroskop (som forstørrer maks 1500 ganger), kun gjennom elektronmikroskop (som forstørrer opptil 2 millioner ganger).

* Virus betyr «gift» eller «slim» på latin.

* Retrovirus er en type virus som har RNA (en kopi av DNA) som arvestoff, og som angriper levende celler – i motsetning til virus av typen bakteriofager, som angriper bakterier. HIV-viruset, som kan føre til aids, er et retrovirus.

* Koronavirus og influensavirus er to andre typer av RNA-virus.

Kilde: Jörn Klein, førsteamanuensis i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge