Psykologens og prestens råd til studenter og andre:

Hvordan bryte ut av ensomhet i koronaens tid?

Mange i Norge føler seg ensomme, ikke minst unge voksne. Så kom pandemien og vi må alle holde avstand til hverandre. Hva nå?

Unge voksne: Spesielt i gruppen unge voksne er det mange i Norge som føler seg ensomme. En undersøkelse fra 2018 viste at 1 av 3 studenter kjenner på ensomhet og isolasjon.   Foto: Illustrasjonsfoto

– Hold koken og døgnrytmen. Om man snur døgnet, blir hjemme og ikke engang kler på seg, så går hverdagen i oppløsning.

Peder Kjøs
Reportasje

Da koronaviruset stengte ned Norge 12. mars, skulle psykolog Peder Kjøs til å lansere boka si «Alene».