Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim:

Toftetun-barna

Dei kan ikkje rope til politikarane om hjelp – dei kan ikkje ein gong seie ifrå. Og foreldra har meir enn nok med sine daglege utfordringar til å makte den krevjande kampen mot systemet. Er det difor desse barna, på ein avlastingsheim i Herøy, må leve under uverdige forhold?
Reportasje