Nestkommanderende på kystvaktskip:

Vil at flere kvinner skal velge karriere i Forsvaret

– Forsvaret trenger å rekruttere og beholde de beste mennene, men også de beste kvinnene, mener kapteinløytnant Anette Lie Skarbø.

Ålesund: Kapteinløytnant Anette Lie Skarbø er nestkommanderende på kystvaktskipet KV «Njord» og styremedlem i Militært kvinnelig nettverk. Her fotografert i Ålesund nylig, der «Njord» er hyppig på besøk.   Foto: Staale Wattø

– I dag opplever vi på en helt annen måte at kvinner er ønsket i Forsvaret

Anette Lie Skarbø
Reportasje

Selv om andelen kvinner i Forsvaret har gått betydelig opp, forlater mange av kvinnene militæret etter førstegangstjenesten.