Derfor meiner Sula-toppane at anlegget på Kvasneset er heilt nødvendig:

– Det største miljøprosjektet i vår tid

Ikkje alle er like positive til eit kloakkreinseanlegg på Kvasneset, men leiinga i Sula kommune meiner det er underkommunisert kor viktig anlegget er for miljøet.

Slik er det i dag: Dette er silanlegget som tek seg av klokakken i Langevåg i dag. Dette anlegget klarer ikkje lenger krava til primærreinsing. Frå venstre: Ordførar Jim Arve Røssevoll, varaordførar Jan Magnar Sandvik og prosjektleiar i Sula kommune, Joakim Sletta.  Foto: Marius Simensen

Reportasje

– Det er det største miljøprosjektet her nokon gong, seier prosjektleiar Joakim Sletta.