Ålesund-innbyggere reagerer:

– Vil ikke ta regninga for Kvasnes-anlegget

Et mulig kloakkrenseanlegg på Kvasneset blir langt dyrere enn først antatt. Flere innbyggere i Ålesund ber nå politikerne om å stoppe prosjektet.

- Ålesund først: Lisbeth Siem Taklo mener det er mye viktigere å se på hvordan Ålesund kan løse fremtidige utfordringer sammen med resten av nye Ålesund enn sammen med Sula. Også Ivar Østrem mener Ålesund først og fremst må tenke på seg selv.  Foto: Einar Orten Trovåg

Reportasje

– Anlegget skal bygges etter selvkostprinsippet. Det vil si at innbyggerne skal betale hele prosjektet. Ålesunds innbyggere skal betale 80 prosent og Sula kun 20 prosent. Ålesunds innbyggere kommer til å subsidiere Sula, mener Lisbeth Siem Taklo.