Førstehjelp langs Barstadelva – men uvisst om det blir meir:

NVE: – Vanskelegare enn før å føresjå kvar skadeflaum vil oppstå

– Det ser ut til at nedbør kan vere meir voldsom og meir lokal enn tidlegare.

Årsetdalen I august 2014 var det Årsetdalen på Vartdal som fekk den lokale støyten med skadeflaum. Eitt år etter var det grannedalføret Barstad sin tur. 

Søre

Dette seier distriktsingeniør Ivar Fivelstad i NVE Region Vest. Han har jobba mykje opp mot dei enorme skadane som vart gjort langs Barstadelva i Barstadvik i Ørsta august i 2016. Arbeidet med å rette opp i skadane og å førebygge nye skader føregår framleis, med Aurstad AS som entreprenør.