Rykket ut til brann i sildoljefabrikk

Det var i 20-tiden søndag at Vest politidistrikt meldte om røykutvikling ved Måløy Sildoljefabrikk.

«Brannvesenet er på stedet. Observerer mye røyk. Undersøker. Opplyst at det ikke skal være produksjon på stedet i dette øyeblikk», het det i meldingen fra politiet.

En drøy halvtime senere opplyste politiet det brenner i et ventilasjonsrør. Brannvesenet driver med slukkingsarbeid.

Det skal ikke være meldt om personer i området.

Klokka 21.44 opplyste Vest politidistrikt i en Twittermelding at vegsperringene i Ulvesundvegen er opphevet og at trafikken går som normalt.

En drøy halvtime senere melder politiet at det fortsatt blusser opp flammer i ventilasjonsanlegget fra tid til annen.

Slukningsarbeidet fortsetter og det er fortsatt ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen. Årsak til brannen er foreløpig ukjent.

Ragnhild Rong

Folkehelseinstituttet: R-tallet er tett på 1

– Samlet sett viser modellene en situasjon de seneste uker der reproduksjonstallet er tett på 1, mest sannsynlig under 1, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

Sjansen for at tallet er over 1, beregnes til mellom 15 og 20 prosent i en av modellene FHI bruker.

Etter hvert som antallet nye koronasmittede og sykehusinnlagte med covid-19 har rast, har det blitt stadig vanskeligere å beregne smittetallet nøyaktig.

FHI lener seg derfor på flere modeller.

– I en slik situasjon vil et lokalt utbrudd kunne ha stor effekt på reproduksjonstallet. Det er derfor særlig viktig å vurdere smittesituasjonen med bruk av flere datakilder og indikatorer, skriver FHI.

Stabilt

Den siste beregningen går ut på at epidemien er i en stabil fase og at nedgangen i smittetilfeller sannsynligvis vil fortsette.

– Modellen forventer 0–7 innleggelser på sykehus per dag i løpet av de neste ukene, mens antall innlagte pasienter vil falle svakt eller stabiliseres i ukene fremover. Om tre uker forventes 13 innlagte pasienter. En stabil økende tendens på nyinnleggelser i de kommende uker vil gi et signal om at reproduksjonstallet vokser, skriver FHI.

I ukene fram til slutten av juni estimerte FHI at smittetallet lå på rundt 0,7. Dermed innebærer den nye samlede vurderingen, med et r-tall på rundt 1, et hopp.

Dette kan ha sammenheng med FHI lener seg på flere modeller for å regne ut tallet.

Mer sensitiv

I den nye ukesrapporten beskrives det en ny metode kalt Sequential Monte Carlo for å beregne r-tallet. Denne er under utvikling hos Folkehelseinstituttet.

– Denne nye metoden er mer sensitiv til å oppdage endringer i smittetallet, skriver FHI.

I likhet med metoden som er brukt fram til nå, baserer den seg på antall sykehusinnleggelser.

Usikkerhet

Grafen for denne nye beregningen viser at R-tallet har svingt en del etter at det kom under 1 i slutten av mars. I starten av juni lå det faktisk et godt stykke over 1, før det igjen falt til godt under 1 mot slutten av juni.

– Denne nye analysen med daglige estimater viser stort sett samme bilde av utviklingen i reproduksjonstallet som modellen med periodiske estimater: en rask nedgang i mars og så relativt stabilt i april og mai, heter det i rapporten.

Det understrekes at det er veldig stor usikkerhet knyttet til estimatene de to siste ukene.

FHI lager også beregninger av R-tallet basert på bekreftede smittetilfeller. Også der er r-tallet for tiden tett på 1, fordi antall nye smittede har stabilisert seg de siste ukene.

Nakstad: – Balansepunkt

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreket også i et intervju med NRK onsdag morgen at R-tallet ser ut til å ligge stabilt rundt 1.

– Vi er nok i et grenseland. Det er stabile tall, det går ikke videre ned, det går heller ikke opp, og det vil si at vi kanskje er på et balansepunkt akkurat nå, sier Nakstad.

Han understreker at ingen vet helt hvor grensene går.

– Når vi ser på hva som har skjedd ute i den store verden, så er det klart at når folk ikke følger reglene i det hele tatt, går reproduksjonstallet over 1 – ikke holder avstand, klemmer hverandre, går på jobb hvis de er syke. Da begynner viruset å spre seg.

(©NTB)

(NTB) NTB-Marius Helge Larsen

Ny person smitta av koronavirus i Ålesund

I ei pressemelding skriv Ålesund kommune at dei 7. juli fekk beskjed om at ein person har testa positivt på koronaviruset. Personen kom tilreisande og er frå utlandet. Personen har ikkje symptom og har vore i karantene sidan vedkomande kom til kommunen. Personen er no i isolasjon.

Alle nærkontaktar sat allereie i karantene då svaret på prøven kom. Dei er testa, og ingen av dei har så langt testa positivt på koronavirus.

Totalt er det no 35 personar som har fått påvist koronavirus i Ålesund kommune.

Køyrde i 135 km/t i tunnel

Ungdommen i 20-åra var på veg heim til Sunnmøre då han blei tatt i fartskontroll i ein tunnel på E39 i Trøndelag. Fartsmålinga viste 135 km/t i tunnelen der det er 80-sone.

Sunnmøre tingrett har dømt den unge mannen til 36 timar samfunnsstraff som skal gjennomførast i løpet av 90 dagar. Han mister også førarretten i 10 månader.

Fortsatt nedgang i antall koronapasienter

Åtte koronasmittede pasienter er onsdag innlagt ved norske sykehus. Det er én færre enn tirsdag.

To pasienter behandles i respirator. Det er samme antall som tirsdag, viser tall fra Helsedirektoratet.

Seks pasienter er innlagt ved Helse sør-øst, én ved Helse Midt-Norge og én ved Helse vest. Ingen koronapasienter er innlagt ved Helse nord.

Blant helseforetakene med flest innlagte er tre koronapasienter innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Onsdag formiddag var det registrert 8.947 tilfeller av koronasmitte i Norge, ifølge Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

 no / NTB

Full mann stoppet biler på fylkesvei

Politiet måtte rykke ut da en ruset mann gikk ut i veibanen og prøvde å stoppe biler på fylkesveien ved Puskhola i Ålesund.

Veien har 70-sone og ligger mellom Blindheim og Emblem ikke langt fra ferjeleiet på Magerholm.

Tor André Gram Franck på operasjonssentralen sier til Sunnmørsposten at mannen fikk stoppet noen biler før politiet var på plass og fjernet ham.

Mannen får sove ut rusen i arresten i natt.

Veg blir stengt

Fylkesveg 5875 mellom Leinevika og Leine i Herøy blir stengt på strekninga Buholmen-Goksøyr frå midnatt av og fram til klokka 06.00 i morgon tidleg.

Grunnen er vedlikehaldsarbeid, melder Vegtrafikksentralen.

Høie ber kommunene stramme opp utestedene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gir kommunene beskjed om at kontrollen med utelivet må bli strengere.

– Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier Høie.

Han har derfor bedt Helsedirektoratet sende et brev ut til kommunene for å innskjerpe kontrollen. Brevet ble sendt tirsdag.

– Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Det viser erfaringer fra mange land. Når vi nå får meldinger om brudd på smittevernreglene i utelivet, ber vi kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene, sier Høie.

(NTB)

Trafikkuhell i Ålesund

En bil har kollidert med en motorsykkel i Nedre Strandgate i Ålesund.

Ifølge politiet har føreren av motorsykkelen fått mindre skader.

Politiet oppretter sak på hendelsen.

Steinar i vegen

Vegtrafikksentralen melder at ein del steinar ligg i vegbana ved Trollstigen i Rauma, ikkje så langt frå fossen.

Det er ikkje snakk om så store steinar, men ein entreprenør er likevel sendt ut for å rydde vegen.

Mistenkt for ruskøyring

Ei kvinne er mistenkt for å ha køyrt i påverka tilstand.

Ho vart stoppa i Hovdebygda i Ørsta.

Det melder politiet.

Det blir vidare tatt blodprøve av kvinna.

Politiet opprettar sak.

Trafikkulykke i Vestnes

110-sentralen melder om ei trafikkulykke på Furlandsvegen i Vestnes.

Ein motorsykkel har køyrt på ein bil bakfrå.

Ifølgje Vegtrafikksentralen blir trafikken dirigert på staden.

Dei opplyser også at det kan bli køar.

Ifølgje politiet er føraren av motorsykkelen skadd og blir frakta til sjukehus.

Litt seinare melder politiet at føraren ikkje er alvorleg skadd.

Har fått smittesvar i Vestnes

Det har den siste veka, etter at det i ein rutinekontroll ved Vard blei oppdaga to tilfelle av korona-smitte, vore jobba svært aktivt med smittesporing.

Og alle testar i smittesporinga har vore negativ.

Det melder Vestnes kommune.

Vard, i samarbeid med bedriftshelsetenesta og kommuneoverlegen, har fått spora og testa alle nær-personar som kan ha blitt smitta. Alle testar i smittesporinga har vore negativ, og ein antar dermed at smitta er under kontroll, opplyser Vestnes kommune.

Under ti koronapasienter på norske sykehus

To pasienter behandles i respirator. Det er samme antall som mandag, viser tall fra Helsedirektoratet.

Seks pasienter er innlagt ved Helse sør-øst, to ved Helse Midt-Norge og én ved Helse vest. Ingen koronapasienter er innlagt ved Helse nord.

Blant helseforetakene med flest innlagte er tre koronapasienter innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Tirsdag formiddag var det registrert 8.936 tilfeller av koronasmitte i Norge.

 no / NTB

Tyver brøt seg inn og stjal flere ting

Tirsdag melder politiet om at det har vært innbrudd i et klubblokale i Spjelkavik.

Tyvene skal ha tatt med seg blant annet PC-skjermer, høyttalere, videokanon og andre ting.

I Twittermeldingen fra politiet kommer det fram at det også hadde vært uvedkommende i klubblokalet fredag.

Begge hendelsene er anmeldt og politiet ønsker tips.

Vet du noe? Kontakt politiet på 02800.

Ragnhild Rong

Boligprisene steg i andre kvartal – til dels kraftig

Oversiktsbilde av Ålesund sentrum. Arkivfoto. 

Kragerø, en av de største hyttekommunene på Sørlandet, hadde en prisvekst på 5,8 prosent i andre kvartal. Deretter fulgte Askøy i Vestland med en vekst på 4,5 prosent og Ålesund i Møre og Romsdal med en vekst på 3,7 prosent.

Svakest var prisveksten i bydel Stovner i Oslo med 0 prosent. Deretter fulgte Sola og Randaberg i Rogaland med en vekst på 0,3 prosent og Ringerike i Viken med 0,4 prosent.

Svakt i Stavanger og Vefsn

Kragerø hadde også den sterkeste veksten de siste fire kvartalene, med 7,7 prosent, etterfulgt av Nesodden i Viken (6,6) og Lindesnes i Agder (5,8).

Den svakeste prisutviklingen i den siste firekvartalsperioden var i Stavanger i Rogaland og Vefsn i Nordland, begge med en nedgang på 2,7 prosent, og Ringerike (-1,8 prosent).

Ingen koronaeffekt

Koronakrisen har ikke ført til de store endringene i tallene.

– Vi fikk en mindre brems i boligmarkedet i mars og april i forbindelse med koronakrisen, men markedet har i månedene etterpå tatt seg opp på nivået det var på før de nasjonale smitteverntiltakene. Derfor ser vi ikke en klar koronaeffekt i tallene for årets andre kvartal, sier kommunikasjonsmedarbeider Peder Tollersrud i Eiendom Norge.

Jevnt over har prisutviklingen i andre kvartal vært sterkere enn samme periode i 2019, noe Tollersrud mener blant annet skyldes oppsvinget i markedet etter rentekuttene til Norges Bank.

 no / NTB

Over og ut for daglig post - sjekk hvilke dager du bør tømme postkassen

Det sendes såpass mye mindre post at det ikke lenger er behov for daglig utlevering. Fra tirsdag 7. juli kommer postbudet kun annenhver dag.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Postbudet kommer mandag, onsdag og fredag i en uke, og tirsdag og torsdag i den påfølgende uka, opplyser Posten i en pressemelding.

Her kan du se når budet kommer dit du bor etter at Posten har gjennomført sin største omlegging i nyere tid.

Minimal endring for avisa

Sunnmørsposten blir fortsatt å finne i postkassa hver dag som vanlig for de aller fleste. Det opplyser regiondirektør Geir Follestad i Polaris Distribusjon Nordvestlandet.

– Majoriteten av abonnentene i vårt fylke får avisa distribuert av egne bud. De som er vant til å få avisa postlevert befinner seg innenfor et anbudsområde som Posten skal betjene hver dag, forklarer Follestad og trekker fram Nordøyene som eksempel.

De eneste som kan merke omleggingen er fjernabonnentene, som befinner seg andre steder i landet.

– Men også der jobbes det med å finne en god løsning, sier han.

For lite post til daglig utlevering

Endringen kommer fordi mengden post har gått drastisk ned de siste 20 årene.

–I dag mottar hver husstand i gjennomsnitt tre brev i uken, og i årene fremover vil det bli enda færre brev, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Kun en av ti mener omleggingen vil ha negative konsekvenser for dem, viser en spørreundersøkelse utført for Posten. Og for dem som ønsker å motta post hver dag, er det mulig å leie postboks.

Den nye omleggingen gjør om lag 1.000 årsverk overflødige. Rundt 35 prosent får annet arbeid i Posten.

«Gjennom godt samarbeid med fagforeningen er det funnet løsninger for alle, slik at ingen blir oppsagt», hevder Posten i pressemeldingen.

957 færre postarbeidere

Men omleggingen har ført til omfattende nedbemanning, ifølge Fri Fagbevegelse, som skriver at 957 av postens ansatte ikke får fortsette i stillingene sine.

Flere postarbeidere opplyser til bransjemagasinet at de også venter en større arbeidsmengde som følge av at de må distribuere mer post og lære seg nye ruter og rutiner.

– Mange veteraner opplever usikkerhet ved å bli kastet ut i noe ukjent, i form av nye arbeidsoppgaver og ruter. Når det skjer samtidig som at mange av ens kolleger forsvinner ut av Posten, er det fullt forståelig at dette oppleves som tungt og vanskelig for mange, sier leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals, til Fri Fagbevegelse.

Hun understreker likevel at opplæringen og forberedelsene generelt har vært godt gjennomført.

 no / NTB og Ragnhild Rong

Ny stopp for Smittestopp-appen

Folkehelseinstituttets app Smittestopp for smittesporing.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Appens datainnsamling er allerede stanset, alle personopplysninger er slettet, og appen ble deaktivert 16. juni som følge av et varsel fra Datatilsynet, ifølge FHI.

På sine nettsider opplyser de at vedtaket fra Datatilsynet dermed ikke fører til en stans i behandlingen av personopplysninger, men det betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

– Har ikke dokumentert nytteverdien

I vedtaket som kom mandag, skriver Datatilsynet at de mener at Folkehelseinstituttet ikke har godtgjort nødvendigheten av bruken av lokasjonsdata fra GPS i kontaktsporingsarbeidet, som tilsynet mener er i strid med prinsippet om ikke å samle inn flere opplysninger enn nødvendig. Datatilsynet mener også at FHI ikke har dokumentert appens nytteverdi.

– Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (om lag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen, heter det.

Datatilsynet har også vært kritiske til at brukerne av appen ikke har hatt mulighet til å velge å gi fra seg personopplysninger for kun ett eller enkelte av flere formål. At formålene med appen må splittes, er noe Stortinget i midten av juni vedtok at må rulles inn i neste versjon.

FHI skuffet

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI sier at de er skuffet over vedtaket fra Datatilsynet.

– Det virker ikke som om Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier hun i en pressemelding.

Hun opplyser at FHI nå jobber med å følge opp vedtaket fra Stortinget om å dele appens funksjoner i to – i en analysedel og én smittesporingsdel.

– Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en eller flere større oppblussinger av korona i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier hun.

 no / NTB

Nesten alle hurtigruteskip tilbake i drift i september

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen ankommer Tromsø.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Responsen da vi startet seilingene igjen i juni, var overveldende. Både gjester, mannskap og lokalsamfunnene langs kysten er glade for at vi seiler igjen. Etter hvert som reiserestriksjonene og innreisereglene nå blir endret, fortsetter vi opptrappingen mot vanlig drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understreker at opptrappingsplanen forutsetter at de internasjonale reiserestriksjonene blir opphevet, og at utlendinger kan reise til og fra Norge.

Åtte av ti som reiser med Hurtigruten, kommer fra utlandet. Ifølge Skjeldam vil inntektene denne sommeren trolig falle med over 80 prosent. Rundt 400 ansatte på Hurtigrutens kontorer både i Norge og utlandet er fortsatt permittert.

Etter at MS Finnmarken ble satt tilbake i drift 16. juni, seiler nå til sammen fire skip mellom Bergen og Kirkenes. Innen utgangen av september vil samtlige elleve skip som trafikkerer denne ruten, være tilbake i drift.

I tillegg blir det igjen mulig å reise med ekspedisjonsskipene MS Spitsbergen, MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen. Skipene seiler i sommer blant annet til Svalbard og fra Hamburg i Tyskland og til norskekysten.

 no / NTB

Moa: Vogntog kjørte over fortau

Mandag kveld melder politiet om et vogntog som har kjørt over et fortau før det meide ned et skilt og krasja i et tre på Moa i Ålesund.

Det er ikke personskade, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Vogntoget må ha hjelp til å bli flytta fra stedet.

Tre bøter under fartskontroll i 30-sone

Politiet har hatt fartskontroll i ei 30-sone på Fjelltun i Ålesund mandag.

Resultatet blei tre forenkla forelegg, og høyeste hastighet var 49 km/t.

Esa godkjenner støtte til turistnæringen

Smittevernrestriksjoner og reiseråd fører til færre kunder og tapte inntekter for reiselivsnæringen.  Foto: Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB scanpix

Ordningen skal bidra med inntil 800.000 euro – rundt 8,5 millioner kroner – i tilskudd per bedrift. Målet er å sikre likviditeten i en næring der mange opplever store inntektstap og færre gjester som følge av strenge reiseråd.

Norge sendte det formelle varselet til Esa torsdag, og mandag kom altså svaret fra tilsynsorganet som skal kontrollere at vedtak ikke bryter med EØS-avtalen.

 no / NTB

Elleve koronapasienter innlagt på norske sykehus

Elleve koronapasienter er innlagt mandag.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

To pasienter behandles i respirator mandag. Det er samme antall som før helgen.

Åtte pasienter er innlagt ved Helse sørøst, to ved Helse Midt-Norge og én ved Helse Vest. Ingen koronapasienter er innlagt ved Helse nord.

Blant helseforetakene med flest innlagte er tre koronapasienter innlagt ved Akershus universitetssykehus.

Det var ved midnatt registrert 8.930 tilfeller av koronasmitte i Norge.

 / NTB

Én mistet lappen og fem fikk forenklet forelegg

Politiet i Møre og Romsdal melder like etter klokka 22 søndag kveld at UP har gjennomført en laserkontroll i 50 sona i Borgundfjordvegen i Ålesund. Resultatet ble at fem bilførere fikk forenklet forelegg, mens én fører fikk beslaglagt førerkortet. Høyeste hastighet var 77km/t .

Rusa mann med narkotika stoppet av politiet

Rundt halv ni søndag kveld stoppa UP en bil for kontroll på Eidsnes i Sula. En mann i 30-åra er mistenkt for kjøring i rusa tilstand. Resultatet ble blodprøve og førerkortbeslag. Mannen var også i besittelse av narkotika, melder politiet.

Brann i søppeldunk

Brannvesenet har fått melding om brann i ein søppeldunk ved Vik skule i Sykkylven.

Meldaren har rulla dunken ut på ein open plass. Ingen fare for vidare spreiing, men brannvesenet er på veg til staden, melder Møre og Romsdal 110-sentral klokka 15.28 søndag ettermiddag.

Lotto-millionær fra Sunnmøre har meldt seg

Det tok tid før Norsk Tipping på Hamar fikk snakka med den heldige kvinna:

Kvinna hadde da sjekka både kupongen og vært i kontakt med kundeservice før Norsk Tipping ringte henne mandag formiddag.

Ei sann glede

– Jeg søkte opp det ubesvarte anropet lørdag kveld, for deretter å sjekke kupongen. Det var ei sann glede, sa kvinna da Norsk Tipping ringte henne mandag.

Hun ønsker forøvrig å være anonym.

Hva pengene skal brukest til er fremdeles usikkert. Men hun legger til at de skal iallfall brukes til noe fornuftig.

Kremmergården

Vinnerkupongen hadde hun kjøpt på Narvesen Kremmergården.

Totalt var det seks personer som vant 2,5 millioner kroner hver i Lotto-trekninga lørdag.

 Terje Engås (internett@smp.no)

Mista førarkortet etter råkøyring

Klokka 04.16 melder politiet at ein bil blei målt med ein fart på 120 km/t i ei 80 sone ved Moa i Ålesund. Førarkortet blei beslaglagt.

Politiet har også sikta tre personar for promillekøyring natt til søndag.

Like etter klokka halv seks søndag morgon er ein person sikta for promillekøyring med bil på Borgundfjordvegen i Ålesund. Dette skjedde etter tips frå publikum, skriv politiet i Møre og Romsdal på Twitter. Vedkomande blir framstilt for blodprøve og førarkortet blir beslaglagt.

I tretida natt til søndag blei ein person i Langevåg sikta for promillekøyring. Vedkomande hadde heller ikkje førarkort.

På Vatne blei også ein person sikta for promillekøyring. Vedkomande blei køyrt til legevakta for blodprøve, melder politiet klokka 03.30.


255 ruskjørere på et halvt år

Politiet stanser berusa førere hver eneste dag i Møre og Romsdal. Det siste halvåret er 255 personer blitt anmeldt for ruskjøring.


Like etter klokka fire blei ein svært rusa person som fall på gata i Ålesund, køyrd til legevakta av politiet.

På Aursnes i Sykkylven gjennomførte politiet laserkontroll i ei 80 sone. Det blei delt ut eitt forenkla førelegg til ein bilførar som køyrde i 101 km/t.

Båt gikk på land - ingen ble skadd

En båt skal ha gått på land i 22.20-tiden i området Ulvesund fyr i Nordfjord.

Ingen ble skadet i forbindelse med uhellet, ifølge Vest politidistrikt.

Nødetater og redningsskøyten er på vei til stedet, melder politiet i 22.40-tiden.

Ragnhild Rong

Mistenkt for promillekjøring

En kvinnelig sjåfør i 30-årene ble lørdag kveld stoppet av politiet i Ålesund for kontroll.

Hun er mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand og blir tatt med til blodprøvetaking.

Politiet beslagla førerkortet hennes.

Ragnhild Rong

Mistanke om ruskjøring: To mulige ruskjørere stoppet på to timer

Klokka 15.00 fredag stoppa Utrykningspolitiet en bil for kontroll i Busdalsvegen i Ålesund. En mannlig fører i 30-åra mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand, og fikk førerkortet beslaglagt. Det ble tatt blodprøve for å måle promille.

Klokka 17.00 stoppa politiet en bil for kontroll på Innfartsvegen. En mann i 60-åra mistenkes for ruskjøring, og fikk også førerkortet beslaglagt.

255 ruskjørere på et halvt år

Politiet stanser berusa førere hver eneste dag i Møre og Romsdal. Det siste halvåret er 255 personer blitt anmeldt for ruskjøring.