Nå blir det superlett å finne frem

Ikke Beikenost, men Eikenosa

Trafikkskilt: Nå har det kommet nye, flotte, lesbare skilt langs fylkesveg 60 mellom Vegsund og Magerholm. Mange var nærmest uleselige på den siden som vender mot værsida mot vest. Eikenos, som noen omdøpte til BEikenosT, ved å tilføre to bokstaver, har nå blitt erstattet med navnet Eikenosa.   Foto: Mona Skjong

nyhetsstudio

Nå kan også de som ikke kan vegen, finne frem. Statens vegvesen har fiksa de uleselige skilta.