Søkerrekord for NTNU i Ålesund

Universitet: NTNU Ålesund.  Foto: Staale Wattø

nyhetsstudio

NTNU melder om søkerrekord i Ålesund ved årets Samordna opptak. 1596 personer hadde NTNU i Ålesund på førsteplass, det er fem prosent høyere enn i 2020.