Støtter byggeplan for Ålesund sjukehus

Illustrasjon: Helse Midt-Norge 

nyhetsstudio

Styret for Helse Midt-Norge RHF går inn for konseptvalget Helse Møre og Romsdal har lagt til grunn for den planlagte utvidelsen og ombyggingen av Ålesund sjukehus. Det vil nå bli søkt om låneramme fra Helse- og omsorgsdepartementet.